Chokee – lajthi të pjekura

Prodhim çokollate me lajthi të pjekura përkatësisht bërthama lajthish të mbuluara me çokollatë dhe me shije të rafinuar për fëmijë dhe të rritur që dinë se çka duan. Këto deserte të ëmbla prodhohen nga lajthi të pjekura të klasit të parë të mbuluara me çokollatë qumështi nga përbërës të zgjedhur dhe të rafinuar.

Shikoni ambalazhet dhe paketimet e ndryshme në slajderin
Kur nuk të mjafton vetëm një