Prodhime
Brende

BOTA E VITAMINKËS ËSHTË BOTË E SHIJEVE DHE NGJYRAVE TË NDRYSHME ME NJË PALETË TË GJERË TË PRODHIMEVE QË PARAQESIN PJESË TË PAZËVENDËSUESHME NË INDUSTRINË USHQIMORE NË MAQEDONI, SI DHE NË JETËN E PËRDITSHME TË QYTETARËVE TË MAQEDONISË. SHPREHJET MË TË SHPESHTА TË NDËRLIDHURA ME BRENDET E VITAMINKËS JANË STANDARDI I LARTË I CILËSISË, USHQIMI I SIGURT, TRADITA E GJATË, SIGURIA DHE INOVACIONI. EKZISTON LIDHJE E FORTË EMOCIONALE MES KONSUMATORËVE DHE BRENDEVE TË KOMPANISË, DIÇKA QË ËSHTË VEÇANËRISHT E DUKSHME KUR BËHET FJALË PËR PRODUKTIN MË TË NJOHUR STOBI FLIPS. NGA VITI 2018 PJESË E FAMILJES SË VITAMINKËS ËSHTË NJË NGA VAJRAT USHQIMOR MË CILËSOR – BRILIJANT, PËRBËRJA, TEKNOLOGJIA DHE MËNYRA E PRODHIMIT TË TË CILIT, SI DHE AMBALAZHI GARANTOJNË KUALITET TË LARTË TË TIJ. PJESË E PASHMANGSHME E ÇDO TRYEZE ËSHTË EDHE MAJONEZA DELIKATES VITANEZ, PËRBËRËSIT E ZGJEDHUR ME KUJDES DHE KUALITETI I LARTË VENDOR ËSHTË SEKRETI I SHIJES SË SAJ.

НОВО ВО СВЕТОТ НА ВИТАМИНКА