Dardo

5kg

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije, të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!

Milkos

5kg

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije, të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!

Milkos

5kg

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije, të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!