Mini Tina

Mini petit beurre “Tina” është produkt i ri në asortimanin tonë.