Dafinka

Dafinka është erzë universale dhe përdoret për përmirësimin e shijes së të gjitha llojeve të ushqimeve pa marrë parasysh se a përmbajnë mish ose jo.