POČETAK PROIZVODNJE BRILIJANTA

Vitaminka, nakon preuzimanja štipskog Brilijanta, ponovo pokreće proizvodnju poznatog brenda. U tu svrhu je oko 70 bivših radnika ponovo angažovano u pogonima u Štipu.

Novoproizvedeni Brilijant je visoko kvalitetno trostruko rafinirano jestivo ulje. Proizvedeno savremenom i tehnološki modernom opremom nemačkog porekla, fabriku u Štipu čini jedinstvenom na Balkanu sa tri rafinatora u proizvodnom procesu sa kapacitetom rafinerije od 150 tona dnevno ili 39 hiljada tona godišnje.

„Sa restartiranjem proizvodnje Brilijanta, Vitaminka je ušla u novu fazu poslovanja i otvorila nove perspektive u razvoju kompanije. Pored obezbeđivanja sirovinske baze za potrebe proizvodnje, novi Brilijant znači i visokokvalitetni proizvod koji je jedinstven po sastavu, čistoće i tehnološkog procesa dostupan građanima. Dakle, ova investicija dobija mnogo veće i šire značenje, a za Vitaminku će značiti, pre svega, bolja poslovnost i potencijal za rast”, rekao je Sašo Naumoski, Generalni izvršni direktor Vitaminke.

Novi Brilliant će biti dostupan sa prepoznatljivim izgledom, normalno, modernijim, sa malim redizajnom etikete. Vitaminka je nedavnim potpisivanjem kupoprodajnog ugovora stekla vlasništvo nad celokupnom nepokretnom i pokretnom imovinom štipskog proizvođača i prava industrijske svojine koja uključuje robne marke i industrijski dizajn.