My chokos

My chokos – čokoladna jaja punjena mlečnom kremom i krispijem 120 gr.

Pogledajte različite ambalaže i pakovanja na slajderu
Slatke stvari idu u parovima. Probaj i neki ostali ukus.