PROJEKAT – FABRIKA ZNANJA

Vitaminka je ove godine bila partner na Univerzitetu FON u projektu Fabrike znanja koji okuplja studente i poslovnu zajednicu na jednom mjestu sa ciljem ispunjavanja postavljenih zadataka. Projekat Fabrika znanja FON-a se organizuje od 2010. godine, a njegov cilj je da studenti kreiraju prave i kvalitetne proizvode koje su, kao zadatak, dobili od partnerskih kompanija koje učestvuju u projektu.

Zadatak Vitaminke za oba tima, sastavljeni od studenata različitih fakulteta i različitih studijskih godina na Univerzitetu, bio je pod nazivom “Povećanje tržišnog učešća proizvoda”Sarita” na teritoriji Skoplja i okoline kroz otkrivanje razloga za malog obima realizacije i poboljšanje njegovog imidža.”

Tim A je napravio kvalitetnu studiju na uzorku od 551 ispitanika, postavljajući set jednostavnih pitanja za identifikaciju keksa Sarita koji proizvodi Vitaminka, kao i pitanje u kom bi periodu dana konzumirali ovu vrstu proizvoda. Rezultati istraživanja pokazali su da 27% ispitanika zna da Vitaminka proizvodi keks Sarita, a 35% njih bi konzumirali keks za doručak. Predlozi tima A su u suštini bili usmereni na promenu dizajna pakovanja ovog proizvoda i izbor novih aroma čime bi se obogatila ponudа.

Pored toga, preporuka tima A je preduzimanje marketinških aktivnosti iz oblasti Gerile marketinga, brendiranje na različitim lokacijama, edukaciju potrošača o sadržaju imena i vrednosti Sarite, kao i rad na pozicijama plasmana u marketima sa manjim pokavanjima dostupna široj grupi potrošača.

Ocena komisije koja je predstavljala Vitaminku bila je da je ovaj tim napravio dobru analizu tržišnih uslova i dao kreativan i kvalitetan predlog.

Tim B se fokusirao na kompaniji i odlučio da istraži uzorak od 150 ispitanika iz Skoplja sa složenim i sveobuhvatnim setom pitanja, uključujući utiske potrošača o kvalitetu, ukusu, ceni, učestalosti konzumacije, pakovanju samog proizvoda.

Tim B je takođe pružio sadržajne i suštinske sugestije koje bi dovele do bolje i veće diferencijacije keksa Sarita, kao i aktivnosti za veću promociju proizvoda.

Opšti zaključak komisije koja je zastupala Vitaminku bio je da je tim B napravio odlično osmišljenu analizu tržišnih uslova, što je rezultiralo složenim i korisnim rezultatima. Opšti utisak predstavnika Vitaminke bio je da će tim B dobiti nagradu za “Školski primer analize tržišta i preporuke za implementaciju marketinškog miksa”.

Vitaminka će nastaviti da podržava ove aktivnosti između akademske zajednice i privrede, prepoznajući potencijal ovih budućih profesionalaca u svojim oblastima, pomažući im u savladavanju materije i saznanjima o faktičkom funkcionisanju privatnog sektora.

GALERIJA PROJEKTA – FABRIKA ZNANJA