VITAMINKA DONIRA VIŠAK HRANE

Podržavajući projekat “Makedonija bez otpada – Mreža za redistribuciju viška hrane” (Macedonia without Waste – Food Surplus Redistribution Network), Vitaminka će donirati višak hrane.

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između Vitaminke i nosilaca projekta, Asocijacija za čistu životnu sredinu “Ajde Makedonija”, sva hrana koja je bezbedna za ishranu, a predstavlja višak iz proizvodnje kompanije, biće distribuirana udruženjima i asocijacijama koja će dalje distribuirati hranu korisnicima ili onima kojima je potrebna pomoć. Donirana hrana je kvalitetna sa očuvanim nutritivnim karakteristikama i pre svega je bezbedna za konzumiranje u skladu sa postojećim propisima o bezbednosti hrane u Republici Makedoniji.

Svrha ovog koraka i potpisanog Memoranduma je preko uzajamne saradnje, razumevanje i pomoći, omogućiti uspešnu implementaciju sistema za doniranje viška hrane. Vitaminka će isporučivati hranu prema standardima i pravilima transporta, a za bolju i efikasniju realizaciju planiranih aktivnosti, Ajde Makedonija je kreirala, i održava, veb-platformu koja je namenjena povezivanjem kompanije Vitaminka sa Građanskim organizacijama koja će dalje distribuirati hranu korisnicima pomoći.

Projekat uvodi sistem savremenih i efikasnih procedura za povezivanje donatora viška hrane, kompanija i proizvođača i građanskih organizacija koje obezbeđuju hranu svojim korisnicima usluga. Uspostavljeni lanac saradnje, obaveza i komunikacije će dovesti do smanjenja stanja nedovoljne ishrane u zemlji, smanjenja nestašice hrane i racionalne redistribucije hrane. Pokazalo se da ovaj sistem ima pozitivne rezultate svuda u svetu gde se koristi i inspirira da se što veći broj kompanija uključe u inicijativu.