Chokee

kikirikë

Prodhiim çoklollate me kikirikë përkatësisht bërthamë kikiriku me çokollatë me shije të rafinuar për fëmijë dhe të rritur që dinë të kënaqen.

Chokee

lajthi të pjekura

Prodhim çokollate me lajthi të pjekura përkatësisht bërthama lajthish të mbuluara me çokollatë dhe me shije të rafinuar për fëmijë dhe të rritur që dinë se çka duan.

Chokee

rrush i thatë

Prodhim çokollate me rrush të thatë përkatësisht bërthamë e rrushit të thatë të mbuluar me çokollatë dhe me shije të rafinuar për fëmijë dhe të rritur që dinë se çka duan.