VITAMINKA ME PËRKRAHJE PËR “PRESPAV”

Përkrahja nga Vitaminka për serinë humoristike Prespav vazhdon edhe në sezonin e tretë me përfshirjen e vajit ushqimor Brilijant si një nga rekuizitat e sitkomit. Brilijanti si edhe produktet tjera nga Bota e shijeve të Vitaminkës u bë pjesë e këtij ekranizimi humoristik të jetës në Maqedoni dhe do të ndërthuret në tregimin, situatat dhe jetët e heronjve të serisë.

Për të njëjtin qëllim kompania incizoi edhe video reklamuese e cila është pjesë e fushatës së re të Brilijantit dhe janë përshirë pjesë e ekipit të aktorëve të serisë, Ula (Tijana Dapçeviç), Mario ( Vasil Zafirçev), Talati (Driton Veseli) dhe Kosta (Igor Angelov).

Reklama incizohej në studio të TVM, ku incizohet edhe sezoni i ri i Prespav. Ekipi kreativ dhe ekipi i ngarkuar me realizimin përbëhet nga Vardan Tozina si regjisor, Dejan Dimeski si drejtor fotografie dhe nën produkcion të Idea Plus-it.

Vitaminka e përkrah incizimin e serisë Prespav që nga fillimi i saj dhe në këtë mënyrë ndihmon zhvillimin e TV produkcionit modern maqedonas.

GALERIA E VITAMINKËS ME PËRKRAHJE TË “PRESPAV”