Сириус млечен бел крем

Сириус чоколадо произведено со многу љубов од најквалитетното млечно чоколадо полнето со млечен бел крем. Чоколадо во кое уживаат од најмлади до највозрасни!
Состав
Чоколадата се произведени од најквалитетно млечно чоколадо, полнето со млечно бел крем.