Sorry

Уникатен начин да кажеш ИЗВИНИ, со бонбониера SORRY на Витаминка.
Чоколадни солзи исполнети со смоква произведени со современа технологија и со премиум квалитет.