Јавен повик за Собрание (ревидиран)

Open file
vitaminka