45 години од создавањето на Стоби флипс

45 години од создавањето на Стоби флипс