Донација од Витаминка за децата од Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје и во Битола

Донација од Витаминка за децата од Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје и во Битола