ГАЛЕРИЈА Донација на 100 таблети за семејствата во неповолна социјална положба

ГАЛЕРИЈА Донација на 100 таблети за семејствата во неповолна социјална положба