Награда за Витаминка за општествена одговорност од Банка за храна

Награда за Витаминка за општествена одговорност од Банка за храна