Посета на јапонскиот амбасадор на Витаминка Прилеп

Посета на јапонскиот амбасадор на Витаминка Прилеп