Посета на министерот за Економија во фабриката Брилијант

Посета на министерот за Економија во фабриката Брилијант