Детска благодарност за поддршката од Витаминка 

Како благодарност за континуираната поддршка и помош децата од групата Детелинки, од ЈОУДГ Наша иднина, градинка Бончејца од Прилеп изработија слика и ја подарија на компанијата. Сликата плод на детската фантазија и креативност беше изработена целосно од децата и наменета за Витаминка.

На овој начин децата од градинката го одбележаа и Светскиот ден на детето, 20 ноември при што порачаа „Да останеш дете во душата е благослов. Така ги сфаќаш и разбираш потребите на децата и се трудиш да им ги задоволиш. Ви благодариме од срце што го негувате детето во себе, нѐ помагате и разбирате нас децата.“

Витаминка како општествено одговорна компанија во повеќе наврати донирала или помогнала на каков и да е начин за градинката и воопшто воспитно-образовните капацитети во градот Прилеп. Поддршката на образованите процеси и поттикнувањето на најмладите на создавање позитивни вредности е еден од приоритетите на компанијата.

Детска благодарност за поддршката од Витаминка