Донесени одлуки на Собрание на акционери 2017 година

Open file