Предлог 2 за усвојување одлука за избор на овластено ревизорско друштво

Open file