Процедура за начин на постапување и прием со акционери и пензионирани вработени

Open file