Сарита

со млеко и мед

САРИТА е најновиот кекс произведен во „Витаминка“ после цели три години работа на испитувања и уходување на   неговата рецептура од страна на технолозите вработени во неа.

Сарита

со чоколадо

САРИТА е најновиот кекс произведен во „Витаминка“ после цели три години работа на испитувања и уходување на   неговата рецептура од страна на технолозите вработени во неа.

Сарита

со лешник и чоколадо

САРИТА е најновиот кекс произведен во „Витаминка“ после цели три години работа на испитувања и уходување на неговата рецептура од страна на технолозите вработени во неа.