Резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери одржано на 30.05.2023 год.

Open file