Собрание на акционери – резултати од гласање 14.03

Open file