Собрание на акционери – резултатит од гласање 12.06

Open file