Drazhe çokollate

bajame

Drazhe çokollate me bërthamë bajamesh dhe shije të rafinuar për fëmijë edhe të rritur që dinë se çka duan.

Drazhe çokollate

aroni

Drazhe çokollate me bërthamë aronie dhe shije të rafinuar për fëmijë edhe të rritur që dinë se çka duan.