Çoka Moka

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije,  të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!

Milkos

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije,  të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!

Dardo

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije,  të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!

Çoko Xhambo

Kornfleksat paraqesin drithëra të grimcuara misri, me tre shije,  të dobishme për mëngjes si për fëmijët ashtu edhe për gjithë familjen dhe për gjithë ata që dëshirojnë mëngjes të lehtë e të shëndetshëm që përgatitet shpejt!