ВЕСЕЛИ ЈАЈЦА

Традицијата, љубовта и умеењето ги обликуваат чоколадните производи на Витаминка. 

My chokos

My chokos – чоколадни јајца полнети со млечен крем и криспи 120 гр.