Бонитас

Tortilla

Нови членови на Бонитас – Bonitas Tortilla и Bonitas Tortilla Extra Hot. Тортиља чипсот е на база на пелети од пченка.

Бонитас

Tortilla Extra Hot

Нови членови на Бонитас – Bonitas Tortilla и Bonitas Tortilla Extra Hot. Тортиља чипсот е на база на пелети од пченка.